הערכת שווי נכס

עמית מהלל ושות׳ - משרד שמאות מקרקעין, ניהול מקרקעין ונדל"ן.

לייעוץ שמאות מקרקעין חינם יש למלא את הפרטים הבאים

הערכת שווי נכס

הערכת שווי נכס היא תהליך של קביעת השוק ההוגן או הערך הנוכחי של נכסים, תוך שימוש בערכים בספרים, מודלים של הערכה מוחלטת כמו ניתוח תזרים מזומנים מהון, מודלים של תמחור אופציות ועוד. הערכת שווי נכסים היא תהליך של קביעת הערך הנוכחי של נכסי החברה, כגון מניות, מבנים, ציוד, מותגים, מוניטין ועוד. תהליך זה קורה לעתים קרובות כחלק מהערכת שווי עסקית רחבה יותר, או לפני שאתם קונים, מוכרים או מבטחים נכס. הערכת שווי מאפשרת לכם לחשב את השווי הנקי של העסק על ידי חיבור הערך הנוכחי שלו בניכוי שווי ההתחייבויות שלו.

הערכת שווי נכס יחסי ועסקאות דומות

מודלים של הערכת שווי נכסים יחסיים קובעים את השווי בהתבסס על תצפית על מחירי שוק של נכסים דומים. לדוגמה, אחת הדרכים לקבוע את שוויו של נכס היא להשוות אותו לנכסים דומים באותו אזור. כמו כן, משקיעים משתמשים במכפילי המחירים שבהם חברות ציבוריות נסחרות כדי לקבל מושג על הערכות שוק יחסיות.

כיצד לחשב את שווי הנכסים המוחשיים?

נקודת המוצא לקביעת שווי הנכסים המוחשיים היא השווי הנקי, שהוא שווי הנכסים הנקובים בחשבונות. שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים יציבים עם נכסים מוחשיים משמעותיים. בעת הערכת שווי נכסים מוחשיים, אתה יכול להתאים את נתוני השווי הנקי כדי לקחת בחשבון מציאות כלכלית כמו:

  • רכוש או רכוש קבוע אחר ששונו בערכם
  • נכסים ישנים או מלאי שהיה צריך להימכר בהנחה
  • חובות אבודים לעסק

ערכם של סוגים רבים של נכסים מוחשיים – כמו מכונות וציוד – לרוב פוחת לאורך זמן עקב בלאי. תצטרכו לשקול זאת בעת הערכת שווי. מלבד גיל ושימוש, גורמים אחרים יכולים להשפיע על ערך הנכסים. דוגמה אחת היא פשיטת רגל, שבה ערך פירוק הנכס יהיה בדרך כלל נמוך משווי השוק ההוגן שלו. לכן לפני כל קבלת החלטה גורלית לגבי הנכסים שלכם, בין עם מסחריים, עסקיים או פרטיים, צרו קשר עם עמית מהלל משרד שמאות מקרקעין אשר יבצע הערכת שווי נכס מקצועית, אמינה ומהירה בסופה אתם תקבלו דו"ח מפורט עם כל המידע הנחוץ.

משרד שמאות מקרקעין עמית מהלל ושות׳ – נשמח לתת לכם שירות שמאות מקרקעין בטלפון 052-6522734, כדי לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לחצו כאן.